Ellaparksvägen 20, Täby – Utbyggnad två håll samt nytt tak, renovering invändigt